Monthly Archives Grudzień 2015

Wilkins i jego eksperymentalne badanie

Wilkins (1928) w eksperymentalnym badaniu, przeprowadzonym z 81 studentami uniwersytetu (mężczyznami), eksponowała sylogizmy o budowie z logicznego punktu widzenia identycznej, ale z terminami określonymi raz za pomocą symboli literowych, a raz całymi wyrazami. Chciała stwierdzić, czy rozumowanie jest poprawniejsze przy materiale abstrakcyjnym czy przy konkretnym. Zadaniom tym nadała formę testu, który badani rozwiązywali wpisując odpowiedzi na wydrukowanych formularzach. O otrzymywał zeszyt z testami i otworzywszy go znajdował serię problemów tego typu:

więcej

Bilateralny transfer sprawności ruchowych cz. II

Według spontanicznych wypowiedzi badanych Munna, to, czego się nauczyli przy ćwiczeniu prawą ręką i co później przeniosło się na lewą, sprowadzało się głównie do szczegółów działania.

więcej

Metoda zachowanych członów – dalszy opis

Urywek złożony ze 100 sióiu, stanowiący logiczną całość, podzielony na poszczególne „myśli” czy jednostki znaczeniowe, w celu umożliwienia oceny według metody członów zachowanych Niedźwiedź / przelazłszy przez płot / na podwórko, / gdzie trzymano pszczoły, / zaczął od razu ł rozbijać ule / i kraść pszczołom / miód /. Na to pszczoły, / żeby pomścić swą krzywdę, ł zaatakowały go / całym rojem / i chociaż były za słabe, / żeby przebić / jego grubą skórę, / to jednak tak bardzo pokłuły I swymi małymi / żądłami I jego oczy / i nos, / że aż, nie mogąc wytrzymać / dokuczliwego bólu, / sam pazurami / darł sobie skórę, / na łbie / ponosząc w ten sposób surową / karę / za krzywdę, / jaką wyrządził pszczołom / niszcząc / ich woskowe plastry.

więcej