Bezpośrednie i skokowe skojarzenia między członami szeregu cz. II

Tak więc jednego dnia Ebbinghaus uczył się sześciu list pierwotnych, a następnego dnia sześciu list pochodnych. Wyuczenie się na pamięć sześciu list pierwotnych wymagało około 21 minut intensywnej pracy. Cały eksperyment składał się z 17 dwudniowych cyklów dla każdego rodzaju szeregu pochodnego, tak że każda liczba w zamieszczonej poniżej tabelce stanowi przeciętną z 17 6 = 102 szeregów, po 16 zgłosek każdy, których jedna doskonale wyćwiczona osoba badana uczyła się na pamięć pierwszego dnia w porządku pierwotnym, a drugiego dnia w porządku pochodnym (Szeregów o porządku odwróconym było tylko 60). Czas w poniższej tabelce, podany w sekundach, dotyczy całego kompletu wszystkich sześciu szeregów.

Jak o tym świadczą wartości BP (błędu prawdopodobnego), oszczędność na czasie przy uczeniu się szeregów stanowiących jakieś systematyczne przeróbki szeregu pierwotnego jest statystycznie istotnie większa od oszczędności przy uczeniu się szeregów przetasowanych chaotycznie, a jednocześnie istotnie mniejsza niż oszczędność przy ponownym uczeniu się szeregów pierwotnych. Różnice oszczędności pomiędzy poszczególnymi szeregami pochodnymi nie są wystarczająco wielkie, aby można je było uznać za istotne, niemniej oszczędność wykazuje tendencję do zmniejszania się, w miarę wzrastania liczby przedstawionych zgłosek.

Zadziwiające może się wydawać, że uczenie się szeregów przestawionych chaotycznie nie wykazało żadnej oszczędności, przecież należałoby oczekiwać, że już sama znajomość poszczególnych zgłosek listy pierwotnej powinna ułatwić wyuczenie się ich w jakimkolwiek porządku. I niewątpliwie tak by się stało, ale tylko wtedy, gdyby osoba badana rzeczywiście dopiero się zaznajamiała z tymi zgłoskami. Musimy jednak pamiętać, że Ebbinghaus najpierw sam przygotował i napisał swoje 2300 zgłosek bezsensownych, a następnie stale używał tych samych zgłosek w ciągu swych długotrwałych eksperymentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>