Dane z wypowiedzi poetów i malarzy – kontynuacja

Ta sama autorka przeprowadziła również dalsze badania, mianowicie usiłowała przekonać się, czy omówione cztery fazy procesu twórczego można wykryć w eksperymentalnych badaniach, niejako w miniaturowej postaci, i uzyskała zdumiewające powodzenie. Polecała komponować w obecności eksperymentatora wiersze liryczne lub malować obrazki i ustnie zdawać sprawę z tego, o czym badani w tym okresie myśleli. Jako bodziec dla lirycznych kompozycji służył obrazek przedstawiający górską okolicę, bodźcem dla malarzy był wiersz. Badany miał zupełną swobodę w wyzyskaniu tego materiału do swoich twórczych pomysłów, mógł też zużyć na pracę dowolnie dużo czasu. Przeciętnie badanie trwało około 20 minut, były jednak duże różnice indywidualne.

Okazało się, że warunki eksperymentu nie stanowiły przeszkody ani dla poetów, ani dla malarzy. Świadczą o tym ich wypowiedzi oraz wysoka wartość wyprodukowanych dzieł sztuki. Niektóre z nich zostały później opublikowane.

W protokołach badań łatwo można było wyróżnić trzy zasadnicze stadia – przygotowania, inspiracji i weryfikacji. W stadium pierwszym badanym narzucało się wiele różnych impresji i przychodziły na myśl różne wspomnienia, w tym okresie jednak przeważnie nic jeszcze nie pisali ani nie malowali. Dopiero po pewnym czasie pojawiała się decyzja co do charakteru utworu, badani wówczas szybko szkicowali pewne postaci lub rzucali na papier kilka wierszy poezji w pierwszym sformułowaniu. Stadia zasadnicze zachodziły na siebie w czasie, na ogół jednak występowały w zwykłej kolejności. Pierwsze pomysły występowały przeważnie wcześnie, pierwszy szkic czy też pierwsze słowne sformułowanie w środkowym okresie pracy, pod koniec zaś badani zajmowali się weryfikacją i kontrolą pomysłów. Inkubacja zachodzi, zdaniem autorki, wtedy, gdy pewien pomysł, który – jak wskazuje sprawozdanie badanego – pojawił się na początku pracy, potem powraca raz lub więcej razy, aż w końcu staje się głównym motywem poezji czy obrazka. Opierając się na tym kryterium można stwierdzić, że w eksperymentach inkubacja zachodziła w 64% wypadków u poetów, a w 84% u malarzy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>