Mierzenie wpływu transferu

Powinno być możliwe nie tylko wykazanie, że transfer wpływa na działanie, lecz także zmierzenie jego wielkości w każdym poszczególnym przypadku, a co za tym idzie ilościowe porównywanie transferu w różnych przypadkach. Wielkość transferu powinna dać się wyrazie w procentach w skali od 0 do 100. Zerowy wpływ transferu oznaczałby, że ćwiczenie się w zadaniu pierwszym (A) nie stanowi żadnej pomocy dla wyuczenia się zadania drugiego (£?). Co jednak miałby oznaczać 100- procentowy wpływ transferu? Najlepiej powiedzieć, że w tym wypadku ćwiczenie wstępne jest tak pomocne, iż dla zupełnego opanowania drugiego zadania nie potrzeba już żadnej dodatkowej nauki.

Potrzebne nam wartości 0 i 100 procent można uzyskać z grupy kontrolnej lub grupy badanej bezpośrednio metodą ćwiczeń sukcesywnych, dając jej do wyuczenia się zadanie zasadnicze od zera do maksymalnego, ostatecznego poziomu. Natomiast grupę eksperymentalną, na której bada się transfer (T) i którą starannie równoważy się z grupą kontrolną (K), najpierw poddajemy pewnemu wstępnemu ćwiczeniu lub dostarczamy jej określonego wstępnego doświadczenia, po czym dopiero przystępuje ona do głównego zadania. Przypuśćmy, że grupa T w pierwszej próbie (czy w kilku pierwszych próbach) z zadaniem zasadniczym uzyskuje wynik leżący w połowie pomiędzy 0 a 100 procentami: wpływ transferu będzie wynosić 50 procent. Ogólnie odpowiedni wzór brzmi: końcowy wynik K-wyjściowy wynik K

Metoda ta, stosowana głównie w psychologii rozwojowej, polega na tym, że bierze się do badania pewną liczbę bliźniąt jednojajowych i z każdej pary jednego bliźniaka poddaje się oddziaływaniu jakiegoś czynnika, którego wpływ chcemy zbadać (te bliźniaki tworzą grupę eksperymentalną), a drugiego nie (grupa kontrolna): różnice, jakie występują w zachowaniu się grup, przypisuje się owemu czynnikowi. Metoda ta opiera się na założeniu, że ze względu na identyczność tzw. „wyposażenia dziedzicznego” bliźnięta jednojajowe stanowią najbardziej podobne pary osobników i tym samym doskonale nadają się do wielu typów badań, w których zachodzi konieczność zastosowania grupy kontrolnej. (Przyp. tłum.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>